Over Building Arts


Building Arts In Beeld

Visie

Elk kind moet de mogelijkheid hebben om ‘kunst’ te aanschouwen, beleven en interpreteren, maar bovenal om zich er in te ontwikkelen.

Missie

Kunst en cultuur implementeren in de ontwikkeling van de kinderen en adolescenten in de gemeente Ridderkerk.

Doel

Kinderen en adolescenten in Ridderkerk en omstreken in contact brengen met cultuur in het breedst van de zin. Hierbij ligt de focus op de ontwikkeling door middel van kunst in al haar verschijningsvormen.Op speelse wijze (op)groeien


Building Arts zet kunst in als middel door haar cursisten persoonlijk en individueel te coachen en begeleiden in hun ontwikkeling. Niet alleen van hun talent en creativiteit, maar ook in hun zelfvertrouwen en cognitieve- en sociale vaardigheden. Building Arts is de plek in de gemeente Ridderkerk voor kinderen & jongeren om zich te ontwikkelen in hun eigen kunstzinnige talent(en).


Goede sociale – en cognitieve vaardigheden zijn in onze ogen noodzakelijk om te kunnen overleven in onze prestatiemaatschappij. De groei van deze vaardigheden vinden wij dan ook belangrijker dan fantastisch kunnen acteren, dansen of zingen. Building Arts helpt op speelse wijze (op) te groeien.Ontmoet


In het dagelijks leven zijn er veel momenten waarop je dingen ‘moet’.

Naast naar school gaan, werken en het huishouden is er ook tijd om dingen voor jezelf te doen.

Daar waar alles het gevoel van moeten geeft, biedt Building Arts de ruimte om via kunstactiviteiten te 'ont-moeten'. 
Je ont-moet door kunst.

Verbindt


Als je niet moet, ga je je verbinden.

Dingen die je niet kent staan ver van je af.

Ze zijn vreemd voor je, tot je ze leert kennen. Door ze te leren kennen, ga je binding ermee aan. Dan krijgt iets wat ver van je staat de ruimte om dichter bij te komen. Je bindt dan iets van ver aan jezelf. Je ver-bindt.  

ontwikkelt


Om te kunnen ont-wikkelen zijn talent, discipline en tijd nodig. Bij de een gaat ontwikkeling dan ook sneller dan bij ander. Je talent is als een ingepakt cadeau. Je weet nog niet wat er in zit, totdat je het van zijn wikkel ontdoet. Je ont-wikkelt ook je eigen talenten. Maar hiervoor zijn tijd en discipline nodig. Onze afdelingen


Om onze missie en doel te kunnen realiseren, hebben wij onze activiteiten in drie verschillende afdelingen onderverdeeld, namelijk: Projects, Education en Performances. Elke afdeling heeft z'n specialiteit en doel, allemaal zo ingericht dat we de kinderen en jongeren zo goed mogelijk kunnen begeleiden en ondersteunen in hun (creatieve) ontwikkeling.

Onze projecten binnen de afdeling Projects zijn erg divers en afwisselend. Van Stadstour 'Joris en de Draak' tot het UNICEF Kinderrechten Filmfestival.

 

Doordat projecten vaak een langere periode in beslag nemen, wordt het mogelijk om de deelnemers doelgerichter en intensiever te begeleiden. Hierdoor kunnen wij hun sociale- en cognitieve vaardigheden nog meer helpen te bevorderen. 

De afdeling Education biedt de mogelijkheid om je als cursist (door) te ontwikkelen in een specifieke kunstdisciplines. Zo kun je theater-, film- en musicallessen volgen!

 

In een blok van twee maanden wordt a.d.h.v. een thema toegewerkt naar een korte presentatie. Na de presentatie start een nieuwe periode met een nieuw thema.

In de afdeling Performances biedt Building Arts alle inwoners van Ridderkerk de mogelijkheid om diverse kunstdisciplines te aanschouwen in het hart van Ridderkerk. Hierdoor wordt het kunstaanbod in de gemeente Ridderkerk stap voor stap verbreed en vergroot. 

 

Daarnaast is in 2018 de Programmaraad Jeugdtheater Ridderkerk speciaal opgericht met/voor inwoners van Ridderkerk om jeugdtheater weer terug te brengen in Theater Het Plein.